Thursday, March 01, 2007

Betulkah Itu Makam Yesus?

karya dari Darrel Bock
terjemahan dari Chang Wei Hao

Semalam, saya telah menonton semua laporan berkaitan dengan makam Talpiot. Umat Kristian tidak perlu risau sangat. Beberapa wakil Kristian nampaknya bimbang, seolah-olah menjerit di depan pemberita dalam lapuran khas Discovery itu. Mungkin sebabnya mereka belum tengok lagi rancangan itu dan perlu mengulas tentang isu tersebut, seperti menembak dalam kegelapan. Setelah meneliti rancangan dokumentari itu, hujah-hujahnya mengandungi pelbagai masalah yang boleh dikupas dengan rasa sabar.

Contohnya, kita tidak perlu ijazah bidang biologi untuk mengetahui jika seseorang menguji DNA anda, ia tentunya tidak sepadan dengan kebanyakan orang yang lain. Jadi, hujah DNA yang disebut dalam rancangan itu tidak membuktikan apa-apa, hanya memberi kita suatu keputusan yang sudah dijangka. Seorang pakar Antropologi Forensik berkata semalam dalam rancangan Anderson Cooper 360, ia bukan bukti yang seberapa. Hasil ujian DNA itu tidak membuktikan apa-apa yang penting.

Kita tidak perlu ijazah bidang geografi juga untuk mengetahui bahawa jika keluarga Yesus berasal dari Galilee, kenapa pula makam keluarga mereka berada di Jerusalem? Dua permerhatian mudah ini dapat membantu kita kupas kelemahan hujah dalam rancangan dokumentari ini.

Hujah dari kebarangkalian statistik itu bergantung kepada ANDAIAN bahawa makam Talpiot itu makam sebuah keluarga. Tapi satu-satunya kesimpulan yang mungkin kita dapati dari ujian DNA yang tidak sepadan ialah ia bukannya sebuah makam keluarga. Apa kata sekiranya makam ini tidak mengandungi sebuah keluarga, tapi hanya orang-orang dari keluarga yang berlainan dalam wilayah yang sama? Atau pun makam ini dikongsi oleh beberapa keluarga? Semua soalan asas sebegini adalah sebahagian dari proses pengajian sejarah.

Dan kebenaran bagi ‘senario’ yang mana-mana satu pun akan meyangkal dakwaan sensasi bahawa inilah makam Yesus (Nabi Isa). Jadi marilah kita menanya beberapa soalan biasa ini bagi mendedahkan andaian-andaian tersirat dalam usaha memperolehi nombor ‘statistik’ ini yang mudah dicabar. Seterusnya, analisis kebarangkalian tidak bermakna kerana apa yang disukat itu bukannya apa yang diandaikan.

Maka tiada sebab untuk melolong atau menjerit, hanya memberi soalan yang bagus. Asingkan fakta dari tafsirannya. Fakta: kita menemui makam yang mengandungi sepuluh kotak berisi rangka tulang dari abad pertama Selepas Masehi. Ada nama tertulis di atas kotak dan dua daripada mereka (satu bernama Yesus dan yang lain bernama Mary) tidak mempunyai hubungan biologi. Itu SAHAJA yang kita ketahui dari rancangan tersebut. Yang lain itu tafsiran.

Para penerbit rancangan khas itu kata mereka inginkan lebih siasatan dan mencari kebenaran. Sambutlah cabaran ini, kata saya. Fakta-fakta yang timbul akan menunjukkan bahawa makam Talpiot tiada kaitan langsung dengan keluarga Yesus. Yang ada hanyalah sebuah makam abad pertama yang mengandungi beberapa kotak rangka tulang, yang membantu kita fahami nama dan amalan zaman itu.

Mari kita meneliti isu-isu budaya zaman kita pula. Ya, usaha ‘hentam’ kepercayaan Kristiani makin lumrah dalam kerakusan mengejar wang ringgit dan pujaan ramai bagi sesetengah orang. Mudah kita sebagai umat Kristian berasa kecewa. Saya memberitahu murid-murid di seminari supaya mengambil ‘suntikan vaksin’ sampainya Hari Natal ataupun Easter kerana lazimnya amalan menghantam Kristian pada musim cuti. Jangan terperanjat dengan corak duniawi yang dijangka ini.

Harus juga kita mencabar motif HarperSanFrancisco dalam terbitannya yang sentiasa ‘menghentam’ kepercayaan Kristian.

Tapi, penting sekali, kita perlu dana wang untuk menerbit dokumentari berkualiti tinggi dengan cendekiawan Kristian yang masyhur. Pokoknya, orang umum dapat membuat perbandingan dan lihat sendiri kelemahan hujah-hujah sensasi sebegini.

Mari kita menyahut cabaran untuk memberi pandangan yang sebaliknya. Industri penerbitan Kristian berbillion dollar nilainya. Usaha sebegini tidak memberi kesan atas keuntungan mereka (adakah faktor duit yang paling penting dalam isu ini?)

Hakikatnya, hanya 0.2% wang dijana oleh industri ini boleh mendokong usaha terbitan rancangan khas setiap tahun. Jika syarikat penerbitan Kristian menderma dengan murah hati, kita dapat menonjolkan motif yang berdasarkan kebenaran, dan bukannya keuntungan. Mungkin juga kita tidak harus berbangga dengan organisasi seperti badan Penyiaran Agama Negara [National Religious Broadcasters] kerana tidak melangkah ke hadapan untuk menyahut cabaran budaya ini? Mungkin mereka atau badan sepertinya harus menggembleng tenaga yang padu untuk mempertahankan iman. Kenapa tidak syarikat Kristian besar mengumpul sumber kewangan seperti rangkaian penyiaran kabel lain dan menerbitkan dokumentari berkualiti untuk tontonan televisyen?

Itulah cabaran yang saya berikan. Hentikan jeritan dan rungutan. Hasilkanlah sesuatu berkualiti tinggi yang menonjolkan tahap cendekiawan berwibawa, supaya budaya kita dapat melihat kisah sebenar dengan lebih menyeluruh.

Mungkin usaha sebegini akan menghasilkan sesuatu yang boleh dipercayai dan bermutu.
Inilah usaha yang diperlukan jika umat Kristan serius melibatkan diri dalam perbincangan sejagat. Renungkanlah.

4 comments:

daud said...

http://ktemoc.blogspot.com/2007/02/bones-of-jesus-mary-magdalene-found.html

Iskandar said...

Baca dan pahami dengan akal sehat
Catatan:Isa=Yesus=Yeshua
Maryam=Maria

Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al Kitab (Taurat) kepada Musa, dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran (mu`jizat) kepada `Isa putera Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Ruhul-Qudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu angkuh; maka beberapa orang (di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh?(Albaqarah:87)Katakanlah (hai orang-orang mu'min): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya`qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya".(Albaqarah:136)


Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan Kami berikan kepada `Isa putera Maryam beberapa mu`jizat serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya.(Albaqarah:253)(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih `Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),(Ali Imran:45)


dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa dan dia termasuk di antara orang-orang yang saleh."(Ali Imran:46)


Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun." Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah dia.(Ali Imran :47)


Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil.(Ali Imran:48)


Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil (yang berkata kepada mereka): "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda (mu`jizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung; kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah; dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak; dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman."(Ali Imran:49)


Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda (mu`jizat) dari Tuhanmu. Karena itu bertaqwalah kepada Allah dan ta`atlah kepadaku.(Ali Imran :50)Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Israil) berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?" Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: "Kamilah penolong-penolong (agama) Allah. Kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri.(Ali Imran:52)


(Ingatlah), ketika Allah berfirman: "Hai `Isa, sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada Akulah kembalimu, lalu Aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya".(3:55)


Demikianlah (kisah `Isa), Kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti (kerasulannya) dan (membacakan) Al Qur'an yang penuh hikmah.(Ali Imran:58)

Sesungguhnya misal (penciptaan) `Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia.(Ali Imran:59)

Siapa yang membantahmu tentang kisah `Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): "Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya la`nat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.(Ali Imran:61)

Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma`il, Ishaq, Ya`qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, `Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri."(Ali Imran:84)

Dan karena kekafiran mereka (terhadap `Isa), dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina),(Annisa:156)

dan karena ucapan mereka: "Sesungguhnya Kami telah membunuh Al Masih, `Isa putra Maryam, Rasul Allah", padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan `Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) `Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah `Isa.(Annisa:157)

Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat `Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Annisa:158)

Tidak ada seorangpun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (`Isa) sebelum kematiannya. Dan di hari Kiamat nanti `Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.(4:159)

Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma`il, ishak, Ya`qub dan anak cucunya, `Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud.(Annisa:163)

Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, `Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah sebagai Pemelihara.(Annisa:171)

Al Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak (pula enggan) malaikat-malaikat yang terdekat (kepada Allah). Barangsiapa yang enggan dari menyembah-Nya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada-Nya.(Annisa:172)


Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya?" Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.(Almaidah:17)


Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putera Maryam", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu" Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.(Almaidah:72)Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya". Katakanlah: "Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?" (Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya), tetapi kamu adalah manusia (biasa) di antara orang-orang yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada antara keduanya. Dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu).(Almaidah:18)


Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi-nabi Bani Israil) dengan `Isa putera Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu: Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.(Almaidah:46)


Telah dila`nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan `Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas.(Almaidah:78)


(Ingatlah), ketika Allah mengatakan: "Hai `Isa putra Maryam, ingatlah ni`mat-Ku kepadamu dan kepada ibumu di waktu Aku menguatkan kamu dengan ruhul qudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa; dan (ingatlah) di waktu Aku mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat dan Injil, dan (ingatlah pula) di waktu kamu membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang berupa burung dengan izin-Ku, kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burung (yang sebenarnya) dengan seizin-Ku. Dan (ingatlah), waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup) dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu Aku menghalangi Bani Israil (dari keinginan mereka membunuh kamu) di kala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata: "Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata."(almaidah:110)

Dan (ingatlah), ketika Aku ilhamkan kepada pengikut `Isa yang setia: "Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada rasul-Ku". Mereka menjawab: "Kami telah beriman dan saksikanlah (wahai rasul) bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh (kepada seruanmu)".(Almaidah:111)

(Ingatlah), ketika pengikut-pengikut `Isa berkata: "Hai `Isa putera Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" `Isa menjawab: "Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman".(Almaidah:112)

Isa putera Maryam berdo`a: "Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rezkilah kami, dan Engkaulah Pemberi rezki Yang Paling Utama".(Almaidah:114)

Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai `Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?" `Isa menjawab: "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakannya maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib".(Almaidah:116)

dan Zakaria, Yahya, `Isa dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang yang saleh.(Al-an’am:85)

Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi..(Maryam:30)

Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya.(Maryam:34)

Dan telah Kami jadikan (Isa) putera Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi (kekuasaan Kami), dan Kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.(Almu’minun:50)

Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putera Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh,(Al Ahzab:7)

Dia telah mensyari`atkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama) -Nya orang yang kembali (kepada-Nya).(Assyura:13)

Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak karenanya.(AzZukruf:57)

Dan mereka berkata: "Manakah yang lebih baik tuhan-tuhan kami atau dia (Isa)? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja, sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar.( AzZukruf:58)

Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya ni`mat (kenabian) dan Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani Israil.( AzZukruf :59)

Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus. (AzZukruf :61)

Dan tatkala Isa datang membawa keterangan dia berkata: "Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah (kepada) ku".(AzZukruf :63)

Kemudian Kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul Kami dan Kami iringkan (pula) Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik.(Al Hadid:27)

Dan (ingatlah) ketika Isa Putra Maryam berkata: "Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)" Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang nyata".(Asy Shaff:6)

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong (agama) Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?" Pengikut-pengikut yang setia itu berkata: "Kamilah penolong-penolong agama Allah", lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan (yang lain) kafir; maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang.(AsyShaff:14)

Daud said...

Iskandar, teks-teks yang anda baca itu ditulis beratus-ratus tahun selepas kejadian penyaliban Nabi Isa di abad pertama S.M. jadi dari segi sejarah, ia terlalu jauh dari tempat kejadian untuk memberi kesaksian... Padahal pengikut-pengikut Nabi Isa serta musuh-musuhNya sendiri mengakui kematiannya disalib, ini semua berlaku dan ditulis pada masa kejadian. Apa kata akal sihat?

Anonymous said...

Shalom,

Blog kamu Bagus & inspiratif buat saya pribadi. Smoga buat pengunjung yg lain jg. Tetaplah menulis...

JBU.

PS: Mengundangmu jalan-jalan ke blog saya:

http://islamexpose.blogspot.com